Home » ÁFA, IPA, TB

ÁFA, IPA, TB

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

red-cross-158454_1280 (1)Társadalombiztosítási kérdések

TB szempontból biztosított kisadózó az az egyéni vállalkozó, akinek egyéni vállalkozása mellett nincs más főállású jogviszonya (pl. heti 36 órát elérő munkaviszonya, társas vállalkozási jogviszonya) és egyéni vállalkozásában havi 50.000 vagy az emelt összegű 75.000 forint KATA adót fizet.
Bár a NAV a elvileg adatot szolgáltat a többi állami szervnek a bejelentett kisadózókról, a gyakorlati tapasztalat mégis az, hogy a késő vagy elmaradó adatszolgáltatás okozta fennakadások elkerülése érdekében a érdemes beküldeni a ‘T1040-es bejelentő lapot a kisadózó vállalkozó jogviszonyának létrejöttéről.

A társadalombiztosítási ellátások alapja:

Az 50.000 forint összegű adó megfizetése 81.300 forint járulékalapot biztosít. Magyarul: ez azt jelenti, hogy egészségügyi ellátások esetén a 81.300 forint alapulvételével állapítják meg az ellátás összegét.

Betegség miatti keresőképtelenség esetén a 81.300 forint 60 %-a lesz a táppénz bruttó összege (48.780 ft) melyet még 16% SZJA levonás terhel. Az 1 havi nettó táppénz összege tehát 40.975 ft lehet. Ugyanezzel az összeggel lehet kalkulálni CSED (csecsemőgondozási díj) esetén is.

A GYED (gyermekgondozási díj) estén némileg magasabb összeggel számolhatunk, mert GYED esetén a bruttó juttatás a 81.300 forint 70 %-a, azaz 56.910 forint lesz, melyet még 16% SZJA és 10% nyugdíjjárulék levonás terhel. Az 1 havi nettó GYED összege tehát 42.113 ft lehet.

A 75.000 forint összegű adó megfizetése 135.250 forint járulékalapot biztosít. Magyarul: ez azt jelenti, hogy egészségügyi ellátások esetén a 136.250 forint alapulvételével állapítják meg az ellátás összegét.

Betegség miatti keresőképtelenség esetén a 136.250 forint 60 %-a lesz a táppénz bruttó összege (81.750 ft) melyet még 16% SZJA levonás terhel. Az 1 havi nettó táppénz összege tehát 68.670 ft lehet. Ugyanezzel az összeggel lehet kalkulálni CSED (csecsemőgondozási díj) esetén is.

A GYED (gyermekgondozási díj) estén némileg magasabb összeggel számolhatunk, mert GYED esetén a bruttó juttatás a 136.250 forint 70 %-a, azaz 95.375 forint lesz, melyet még 16% SZJA és 10% nyugdíjjárulék levonás terhel. Az 1 havi nettó GYED összege tehát 70.577 ft lehet.

A nyugdíj megállapítása

A nyugdíj megalápításával kapcsolatban az 50.000 forintos KATA némiképp hátrányos helyzetbe hozza a kisadózót a minimálbér vagy garantált bérminimum alapján hagyományos módon adót és járulékot fizető társaival szemben. Kérdés, hogy a kisadózó vállalkozó a megtakarított adó és járulék összegéből képes e hátrányát saját megtakarítással kompenzálni.

Az 50.000 forint tételes adót fizető kisadózó ugyanis, mivel járulékalapja nem éri el a hatályos minimálbért a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából 1 év alatt nem 1 teljes évi, csak tört időszaki szolgálati időt szerez.

Nézzük meg ezt példával:

2015-ben a minimálbér 105.000 Ft/hó, melynek éves összege (12 hó * 105.000 Ft/hó=) 1.260.000 forint. A havi 50.000 forint tételes adót fizető főállású kisadózók nyugdíjalapot képező éves jövedelme (12 hó * 81.300 Ft/hó=) 975.600 forint lesz, ha egész évben változatlan a jogállásuk.

Szolgálati idő : biztosítási idő aránya = 975.600 : 1.260.000 = 77,43 %
Ebből következik, hogy a naptári év teljes időszakára vonatkozó biztosítási idő arányos része 365 naptári nap *77,43 %= 283 naptári nap lesz a főállású kisadózó által elért szolgálati idő.
Ez a szabály azt jelenti, hogy amikor azt vizsgáljuk, az öregségi nyugdíj eléréséhez szükséges minimum 20 év szolgálati időt (résznyugdíj esetén 15 év) a kisadózó elérte-e, akkor a teljes biztosítási év beleszámít az évek számába (365 nap)!

Ha viszonyt a nyugdíj összegének kiszámításához szükséges szolgálati időről beszélünk – az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ -, akkor a főállású kisadózó szolgálati idejét arányosítani kell, vagyis ebben az esetben 283 naptári nap lesz a főállású kisadózó által elért szolgálati idő 2015. évre.
A nyugdíj összegének kiszámításához szükséges szolgáltati idő fenti számítás alapulvételével az előző években úgy alakult, hogy:

  • 2013-ra 303 naptári nap,
  • 2014-re pedig 292 nap volt.A magasabb összegű tételes adó választása esetén (136.250 forint) nem kell a biztosítási időt / szolgáltati időt arányosítani, mivel a 75.000 ezer forint összegű adóval a minimálbér feletti járulékalapot biztosítunk magunknak.Annak, aki magas állami nyugdíjra számít, NEM javasolt az alacsonyabb összegű KATA választása főállású vállalkozóként!Annak viszont, aki úgy gondolja, az adón megspórolt összeget jobban be tudja felktetni és fialtatni, mint az állam, annak a kisadózás választása egy nagyon jó lehetőség lehet!

Kérdéseidet felteheted itt vagy a facebookon is!